Consultancy Déhora

Expert na plánovanie a riadenie pracovných síl

Naši kvalifikovaní špecialisti Vám môžu pomôcť prostredníctvom zlepšenia plánovania a riadenia pracovných síl dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti ľudských zdrojov, a to najmä:

 • zvýšenie produktivity práce;
 • pokles miery pracovnej neschopnosti;
 • pokles práce nadčas;
 • pokles miery fluktuácie zamestnancov;
 • zlepšenie dobrého mena organizácie v regióne (atraktívny zamestnávateľ, starostlivosť o zamestnancov).

 

Pre zamestnancov to znamená napríklad:

 • zvýšenie flexibility práce;
 • nárast motivácie;
 • lepšia tímová práca;
 • zlepšenie pracovných podmienok v oblasti zdravia a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom (nárast spokojnosti)

Špecializujeme sa na 3 oblasti:

 1. zlepšenie plánovania pracovných síl;
 2. flexibilita pracovnej sily;
 3. dlhodobá udržateľnosť zamestnancov.

Viac o týchto oblastiach nájdete v nasledujúcom texte.

Ako Vám môžeme pomôcť

1

Zlepšenie plánovania pracovných síl

Firmy a organizácie môžu čerpať významné výhody už len z jednoduchého zlepšenia plánovania pracovných síl. Poradcovia spoločnosti Déhora Vám radi ukážu ako na to. Poskytnú Vám podporu a rady v oblastiach ako sú napríklad:

 • dĺžka pracovnej doby/ pracovnej zmeny;
 • zmenové modely práce;
 • súlad množstva práce s aktuálnou potrebou zamestnancov;
 • optimalizácia vášho plánovacieho procesu;
 • rozvoj a školenie Vašich zamestnancov zodpovedných za plánovanie/riadenie pracovnej sily;
 • zdravotné a ergonomické aspekty zmenového režimu práce.
Consultancy slider 1

Flexibilita pracovnej sily

Poradcovia spoločnosti Déhora Vám poradia, poskytnú návod a podporu v zavádzaní nástrojov flexibility Vašej pracovnej sily.  To môže znamenať napríklad:

 • zavedenie flexibilných alebo záložných zmien;
 • využívanie agentúrnych zamestnancov;
 • implementácia plánovacej metódy zvanej „samoplánovanie“ (zostavovanie vlastného individuálneho rozvrhu samotnými zamestnancami).
Consultancy slider 2

Dlhodobá udržateľnosť zamestnancov

Špecializujeme sa tiež na tzv. sustainable work, čo zahŕňa napríklad:

 • zdravotné, sociálne alebo psychologické prieskumy v radách Vašich zamestnancov;
 • pomoc s formuláciou politiky riadenia životných cyklov;
 • vytváranie moderných pracovných podmienok.
Consultancy slider 3